Artikelen en Links

Stichting KijkOnderzoek stuurt regelmatig persberichten uit en werkt mee aan het schrijven van artikelen. Een selectie van artikelen, die betrekking heeft op het kijkonderzoek of belangrijke ontwikkelingen in het medialandschap is hieronder te raadplegen.

 

> MOA Jaarboek 2017 - Dagelijkse online kijkcijfers

Beschrijving:  Artikel van Nathalie Sonck en Mariana Irazoqui over de meting en eerste resultaten van de Online kijkcijfers die tot stand zijn gekomen via een unieke hybride integratie van census- en paneldata. SKO was hiermee de eerste in de wereld om dagelijks Online kijkcijfers te rapporteren over programma's en commercials.

Bron: MOA Jaarboek 2017, Dagelijkse online kijkcijfers: hybride integratie van census- en paneldata, 2017

 

 > Egta guidlines for the future of audiovisual audience measurement

Beschrijving: In dit document benoemt Egta de elementen die fundamenteel zijn voor de meting van kijkers naar audiovisuele content. Al het kijkgedrag zou gemeten moeten worden ongeacht het tijdstip, de locatie of het device dat gebruikt is om de adiovisuele content te bekijken.
Bron: Egta, mei 2014

 

> SKO Videodata Integratie Model - Nieuwe muziek op een nieuwe dansvloer

Beschrijving: Presentatie gegeven door Bas de Vos tijdens de bijeenkomst van MWG: The Future of Audience Measurement , over de toekomst van televisie bereiksonderzoek en het Videodata Integratie Model.

Bron: MWG bijeenkomst, The Future of Audience Measurement, 19 november 2013

 

> SKO Videodata Integration Model - Let's learn how to dance on this new dancefloor

> Geluidsopname presentatie

Beschrijving: Engelstalige presentatie gegeven door Bas de Vos tijdens het ASI Televion Symposium over het Videodata Integration Model.

Bron: ASI Television Symposium, november 2013

 

> Het nieuwe TV-kijken

Beschrijving: Artikel in het tijdschrift Zin over de komst van Netflix naar Nederland en de trends in on demand televisiekijken.

Bron: Zin, november 2013

 

> Nog steeds lekker met elkáár voor de buis! p.1    > p.2

Beschrijving: Artikel in het Algemeen Dagblad over de ontwikkelingen, maar vooral ook de stabiliteit, in televisiekijken door de jaren heen.

Bron: AD, 16 maart 2013

 

> Trends in het Nederlandse televisielandschap
Beschrijving: Artikel over de trends in het bezit en het gebruik van televisies en randapparatuur in de periode 2002-2011, voor de Mediamonitor van het Commissariaat voor de Media.
Bron: Commissariaat voor de Media, 2013

Start Publicaties Artikelen en links