Average Stream Plays (ASP)

Het gemiddelde aantal actieve streams dat op een willekeurig moment van de programma actief was. Dit wordt berekend door het totaal afgespeelde minuten van een stream (aantal streamstarts x gemiddelde afspeelduur) te delen door de werkelijke lengte van het programma.

Terug naar de lijst

Start Begrip Average Stream Plays (ASP)