Basisondervraging

Jaarlijkse ondervraging van bestaande en nieuwe panelhuishoudens om achtergrondvariabelen, gezinssamenstelling, bezit van audiovisuele apparatuur etc. van panelhuishoudens en hun leden vast te stellen. De basisondervraging wordt bij ieder nieuw panelhuishouden afgenomen en wordt daarna jaarlijks in mei herhaald (herondervraging).

Terug naar lijst

Start Begrip Basisondervraging