Enhanced Audio Matching (EAM)

Enhanced Audio Matching is een zenderherkenningstechniek die in april 2007 is geïntroduceerd. Enhanced Audio Matching (EAM) maakt gebruik van het principe van audio matching. Dit principe is vergelijkbaar met Picture Matching, met dien verstande dat de zenderherkenning bij EAM is gebaseerd op het geluid dat hoort bij het door het televisietoestel getoonde beeld.
Met Audio Matching is het o.a. mogelijk om kijkgedrag via moderne tv-apparaten en allerhande nieuwe randapparatuur zeer betrouwbaar te meten en te rapporteren. Ook maakt deze techniek het mogelijk het 'uitgesteld kijken' te meten. Als panelleden via hun mediacenter, settopbox, harddisk-, video- of dvd-recorder opgenomen televisieprogramma's bekijken, of als ze programma's zoals uitzending gemist of video on demand via de televisie kijken, kan dat in de standaard kijkcijfers worden opgenomen. Alleen de uitzendingen van programma's die op dezelfde dag of de 6 voorafgaande dagen zijn uitgezonden, kunnen door deze techniek worden herkend.

Terug naar lijst

Start Begrip Enhanced Audio Matching (EAM)