Kalibratie

SKO kalibreert de online paneldata (gemeten in een panel van mensen) met de online censusdata (totaaltellingen van video kijken uit online devices) zodat het resultaat de informatie uit zowel panel als census weerspiegelt. Terug naar lijst