Marktaandeel in totaal UGK (MADL UGK)

Het marktaandeel uitgesteld kijken is gedefinieerd als het aandeel van het gerealiseerde uitgestelde kijken voor een bepaalde uitzending of tijdvak, ten opzichte van de totale uitgestelde kijkdichtheid tot en met zes dagen na de uitzending. Dit is een ander resultaattype dan het aandeel uitgesteld kijken, omdat er in de noemer gebruikt wordt gemaakt van de opsomming van al het uitgestelde kijken dat gedurende een week plaatsvindt.

Terug naar lijst

Start Begrip Marktaandeel in totaal UGK (MADL UGK)