Oversampling

Het kijkerspanel bestaat uit een landelijk representatieve steekproef van minimaal 1.200 huishoudens per dag plus een regionale oversampling van een aantal huishoudens in enkele provincies. De oversampling in de provincies Flevoland, Drenthe en Zeeland is nodig om ook hiervoor regionale rapportages te kunnen publiceren. Terug naar lijst