Productondervraging

Ondervraging van bestaande en nieuwe panelhuishoudens om het productgebruik van panelhuishoudens en hun leden vast te stellen. Na de basisondervraging wordt in ieder panelhuishouden een vragenlijst achtergelaten die de panelleden zelfstandig kunnen invullen. Net zoals de basisondervraging wordt de productondervraging jaarlijks in mei herhaald (herondervraging).

Terug naar lijst

Start Begrip Productondervraging