SKO Light (voorheen SKO digitaal)

Over deze zenders rapporteert SKO alleen het cumulatieve bereik per week of maand. Dit is een voorwaarde om betrouwbare resultaten te kunnen rapporteren.

Terug naar lijst

Start Begrip SKO Light (voorheen SKO digitaal)