Methodologische documenten

SKO heeft de methoden en technieken die worden gehanteerd voor het uitvoeren van onderzoek in een aantal documenten vastgelegd. Ook hanteert SKO regels voor de rapportage en calculatie van kijkcijfers.

 

TV kijkcijfers

 

Beschrijving Kijkonderzoek
In het rapport > Methodologische beschrijving kijkonderzoek staat beschreven hoe het kijkonderzoek wordt uitgevoerd. Onderwerpen als de Establishment Survey/Media Standaard Survey, de kijkmeter, tijdsbepaling en classificatie komen o.a. aan bod.

 

Bijlagen Kijkonderzoek

> 1: Indeling sociale klassen

> 2: Indeling Business to Business

> 3: SKO commerciele doelgroepen

> 4: Wervingsmatrix

> 5: Variabelen weegprocedure

> 6: Zenders in de ruwe data

> 7: Programmakenmerken

> 8: Afspraken over programmatitels

> 9a: Landencodes

> 9b: Voetbalclubs

> 10: Voetbalregistratie

> 11: Spotkenmerken

> 12: SKO media branche classificatie

> 13: Uitzondering samennemen programmadelen

> 14: Berekening van het spotbereik via het kansmodel

> 15: Criteria steekproeven

> 16: SKO hoofdindeling

> 17: Promoclassificatie

> 18: Leefstijlgroepen

 

Calculatie-en rapportageregels

SKO levert dagelijks ruwe data aan gebruikers. Deze beschikken over software om de data te kunnen benutten. Voor de calculatie en rapportage van kijkcijfers zijn regels geformuleerd. Deze regels staat in het rapport  > Calculatie- en rapportageregels 

  

Bijlagen calculatie-en rapportageregels 

 

Betrouwbaarheidscriteria

> Brochure betrouwbaarheidscriteria in het Kijkonderzoek

 

SKO Light

> Betrouwbaarheids- en rapportagecriteria SKO Light

 

 

Online kijkcijfers (1 januari 2016 t/m 31 december 2018)

 

Calculatie-en rapportageregels Online

De door SKO gehanteerde calculatie- en rapportageregels voor de rapportage van de online kijkcijfers kunnen worden geraadpleegd in  > Calculatie- en rapportageregels SKO Online

 

Beschrijving MediaPanel

Alle methoden en technieken gehanteerd in de meting via het Online Panel zijn door SKO in een document vastgelegd. Zie de methodologische beschrijving van het MediaPanel hier

> MediaPanel methodological description

 

 

Gefuseerde TV en Online kijkcijfers (21 april 2017 t/m 31 december 2018)

 

Calculatie- en rapportageregels fusiedata TV en Online video

De door SKO gehanteerde calculatie- en rapportageregels voor de rapportage van de fusiedata kunnen worden geraadpleegd in  > Calculatie- en rapportageregels fusie TV en Online video