Nieuwe strategie

 

De kijkcijferfabriek

In 2013 heeft SKO haar nieuwe strategie bekend gemaakt. Die nieuwe strategie is het gevolg van de veranderingen in kijkgedrag door de groeiende penetratie van online devices. Steeds meer Nederlanders beschikken over een laptop, tablet of smartphone en gebruiken die voor het bekijken van audiovisuele content. Content die niet alleen bestaat uit TV-programma's of delen van TV-programma's. Ook videostreams die geen betrekking hebben op TV-content worden in toenemende mate bekeken. Voor SKO aanleiding om het domein van het TV-toestel uit te breiden naar alle video-content op alle soorten devices. Het meten van kijkgedrag met betrekking tot online content en online commercials stelt SKO in staat de bestaande kijkcijfers uit te breiden en zo uitspraken te doen over het totale kijkgedrag, online en offline. 

 

Het SKO Videodata Integratie Model is vertaald naar een zogenaamde Kijkcijferfabriek. Klik op de onderstaande onderdelen om een video af te spelen.

 

> Brochure SKO Videodata Integratie Model

> Memo bij Brochure SKO Videodata Integratie Model

 

Om alle videocontent te kunnen meten, heeft het bestuur van SKO al in oktober 2012 aan de Technische Commissie gevraagd om een plan uit te werken voor de betrouwbare meting en rapportage van het gebruik van (online) video. Dat heeft ertoe geleid dat in 2013 is gestart met de ontwikkeling van een platformonafhankelijke meting voor video. In deze opzet moet alle videocontent op alle denkbare devices gemeten kunnen worden, denk aan TV-schermen, laptops, PC's, tablets, smartphones, game consoles en connected-TV's. Zowel live-TV, uitgesteld kijken als alle overige videocontent. Met andere woorden: alles wat aan videocontent wordt bekeken, komt in het vizier van de onderzoekers van SKO.

 

SKO richt zich op het meten van zowel programma-content als video advertising. De kijkcijfers zijn daardoor relevant voor de gehele keten van TV en online video: producenten van programma's en content, exploitanten in de volle breedte, mediabureaus en adverteerders.

 

Alles wat aan videocontent wordt bekeken, komt in het vizier van de onderzoekers van SKO.

 

Duidelijk is dat één eenvoudige totaaloplossing niet voorhanden is. Het kijkgedrag naar alle vormen van TV en video is daarvoor te divers. Verschillende databronnen worden aan elkaar gekoppeld. SKO heeft daarvoor het Videodata Integratie Model ontwikkeld. Het SKO Videodata Integratie Model (SKO-VIM) in figuur 5.1 geeft schematisch weer op welke wijze SKO invulling geeft aan het meten van alle video. Het model is opgebouwd uit een aantal kernelementen die we hieronder kort beschrijven.

 

Figuur 1. SKO Videodata Integratie Model (SKO-VIM)

 SKO schema VIM

 

  • Census data: voor alle video-uitingen die SKO wil meten, dient in de players (dus zo dicht mogelijk bij de eindconsument) zo nauwkeurig mogelijk gemeten te worden hoeveel starts en minuten er gerealiseerd zijn. SKO maakt onderscheid in een drietal video-census projecten:
  1. linear streaming (bijvoorbeeld de live streams van operators, zoals Ziggo, KPN etc.)
  2. online TV&Video project
  3. online commercials.


Bij elk van bovengenoemde projecten wil SKO het echte kijkgedrag vastleggen zo dicht mogelijk bij de gebruiker.

 

  • Online panel en meting in online panel: omdat census data geen gebruikersprofiel en geen opbouw van uniek bereik opleveren, zijn metingen bij echte personen noodzakelijk. Dat vraagt om het meten van videogedrag in een kwalitatief hoogwaardig online panel, waarbij elk van de drie video-componenten belicht worden: linear streaming, online TV&Video en online commercials.
  • TAM: dit is het bestaande televisie kijkonderzoek ("Television Audience Measurement"). TAM blijft uiteraard een centrale rol houden in het model. De online kijkdata worden aan de TV-data van het TAM gekoppeld.
  • Data integratie 1 - kalibratie: om tot betrouwbare online video kijkcijfers te komen, wordende online panel- en censusdata gecombineerd. Deze kalibratie is de eerste stap in de data integratie.
  • Data integratie 2 - fusie: vervolgens wordende offline kijkdata (televisie) en de online kijkdata  geïntegreerd om te komen tot gecombineerde TV en Online kijkcijfers. Deze fusie vormt de tweede stap in de data integratie.
  • Output: de output bestaat uit: TV kijkcijfers, Online kijkcijfers en gecombineerde TV en Online kijkcijfers.

 

> SKO Data-integratie - kalibratie

> SKO Data-integratie - fusie

 

De doelen van SKO zijn ambitieus en uitdagend en zijn noodzakelijk in het huidige medialandschap waarin verandering eerder regel dan uitzondering is. In de komende tijd zal SKO in nauwe samenwerking met de huidige JIC-partners en met nieuwe partijen hard werken aan de ontwikkeling van het Videototaal. De voortgang van alle projecten is te volgen via de website van SKO. Het volledige strategiedocument is hiet terug te vinden:

 

> Strategiedocument 2013-2017

 

Online video meting voor alle online video aanbieders
SKO gelooft sterk in een betrouwbare en onafhankelijke marktstandaard, die een objectief, representatief beeld kan geven van de online videomarkt. Dat kan alleen door nauw samen te werken met andere, nog niet aan SKO gelieerde, online video-partijen. SKO is in gesprek met een aantal partijen en zoekt actief contact met online partijen om samen te werken aan online video-projecten.

Start Nieuws Nieuwe strategie