SKO Light

Zenders kunnen deelnemen aan het kijkonderzoek als SKO Light zenders. Van dit type zender wordt extern alleen het bereik gerapporteerd. De SKO Light zenders zijn in de ruwe data terug te vinden voor analyses.

SKO bericht standaard alleen over het aantal bereikten (uitgedrukt in % en in kijkers * 1.000). In het geval van SKO Light zenders rapporteert SKO alleen over het cumulatieve bereik per week of maand. Dit is een voorwaarde om betrouwbare resultaten te kunnen rapporteren. Er worden doorlopend nieuwe zenders aan de SKO Light meting toegevoegd.

Kijkcijfers

Weekrapporten SKO Light
Maandrapporten SKO Light

Onderzoek

Betrouwbaarheids- en rapportagecriteria SKO Light (2017)
Overzicht SKO Light zenders

Brochures

Brochure deelnemen aan het kijkonderzoek - SKO Light


© 2023 Stichting KijkOnderzoek