Over SKO

 

Sinds 2002 is Stichting KijkOnderzoek (SKO) verantwoordelijk voor het onderzoek naar het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking. SKO is verantwoordelijk voor de rapportering en de controle van de kijkcijfers en voor aanpassingen en innovaties in de methode van het kijkonderzoek.

 

Missie

De missie van SKO is het uitvoeren en doen uitvoeren van (continu) kijkonderzoek naar televisie-uitzendingen ten behoeve van omroepinstellingen, waaronder ook begrepen instellingen die zich bezig houden met reclame-uitzendingen bij die omroepinstellingen, adverteerders en mediabureaus. Doel van de Stichting is het vestigen en handhaven van het zogenaamd KijkTotaal voor het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking.

 

Het gerapporteerde KijkTotaal uit het Nederlandse kijkonderzoek is een zowel door de media-aanbieder als de media-afnemer vertrouwde kwantitatieve maatstaf waarmee de mediaprestatie die wordt aangeboden en afgenomen naar gangbare sociaalwetenschappelijke kwaliteitscriteria kan worden gemeten, te weten:

 

  • statistisch betrouwbaar en nauwkeurig,
  • methodologisch valide,
  • marktrelevant en
  • transparant

 

Visie

Het Nederlandse medialandschap verandert zienderogen. En deze wijzigingen in het landschap hebben uiteraard effect op het meten van kijkgedrag. SKO kiest ervoor de nieuwe ontwikkelingen tegemoet te treden middels het door SKO ontwikkelde Video Integratie Model.

> Nieuwe strategie SKO

 

SKO als Joint Industry Committee van Screenforce (voorheen SPOT), NPO, BVA en PMA zorgt voor het vestigen en bestendigen van maatschappelijk en marktbreed vertrouwen in het enige nationale kijkonderzoek waarin het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking wordt gemeten.

 

Partners

SKO is een Joint Industry Committee (JIC), een organisatievorm waarin alle marktpartijen vertegenwoordigd zijn. De partners van SKO zijn: Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Screenforce (TV-marketingcentrum, voorheen Stichting tot Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame: SPOT), Platform Media Adviesbureaus (PMA) en Bond van Adverteerders (BVA).

 

Omdat alle marktpartijen meedenken en meebeslissen over het kijkonderzoek, voelt men zich collectief verantwoordelijk voor de kwaliteit. Door de krachten te bundelen is onder verantwoordelijkheid van SKO een algemeen aanvaarde, statistische 'gouden standaard' ontstaan. Op basis van deze standaard is een nauwkeurige, valide, betrouwbare en relevante vaststelling van het kijkgedrag mogelijk.

 

Screenforce vertegenwoordigt de verkopers van reclamezendtijd, de tv-exploitanten. PMA en BVA vertegenwoordigen respectievelijk de mediabureaus en adverteerders, de inkopers van reclamezendtijd.

 

Screenforce
www.screenforce.nl

Screenforce logoScreenforce (voorheen SPOT) is het Nederlandse TV-marketingcentrum. Screenforce vertegenwoordigt de belangrijkste TV-broadcasters. In samenwerking met deze participanten geeft Screenforce invulling aan haar doelstelling om adverteerders en bureaus te informeren en inspireren over TV en andere premium videoplatforms als reclamemedium.

 

 

NPO
www.npo.nl

NPO Logo Icon RGB 1200dpiDe NPO (Nederlandse Publieke Omroep) is de organisatie die op grond van de Mediawet de samenwerking en coördinatie bevordert tussen de landelijke omroepen. De publieke omroep bestaat, naast de NPO, uit (aspirant)omroepen, bij wet ingestelde programmaorganisaties (NOS, NPS), educatieve omroepen, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag.

 

 

BVA

www.bva.nl

BVA logoAls belangenbehartiger van het adverterend bedrijfsleven in Nederland, bundelt BVA kennis en kracht van alle adverteerders. BVA bond van adverteerders (1919) biedt transparantie in de relatie tussen bureaus, adverteerders, exploitanten en overheid op het gebied van commerciële communicatie.

 

 

PMA

www.pma-bureaus.nl

De brancheorganisatie Platform Media Adviesbureaus is de vertegenwoordiger van de Nederlandse media-adviesbureaus.