Over SKO

Sinds 2002 is Stichting KijkOnderzoek (SKO) verantwoordelijk voor het onderzoek naar het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking. SKO is verantwoordelijk voor de rapportering en de controle van de kijkcijfers en voor aanpassingen en innovaties in de methode van het kijkonderzoek.

Missie

De missie van SKO is het uitvoeren en doen uitvoeren van (continu) kijkonderzoek ten behoeve van omroepinstellingen en publishers, waaronder instellingen die zich bezig houden met reclame-uitzendingen bij die omroepinstellingen, adverteerders en mediabureaus. Het doel van SKO is het vestigen en handhaven van het TV Zendertotaal (voorheen KijkTotaal) en TV Schermtotaal voor het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking.

Het gerapporteerde TV Zendertotaal (kijktijd naar zenders) uit het Nederlandse kijkonderzoek is een zowel voor de media-aanbieder als de media-afnemer vertrouwde kwantitatieve maatstaf waarmee de mediaprestatie die wordt aangeboden en afgenomen naar gangbare sociaalwetenschappelijke kwaliteitscriteria kan worden gemeten, te weten:

  • statistisch betrouwbaar en nauwkeurig,
  • methodologisch valide,
  • marktrelevant (en)
  • transparant
Visie

Het Nederlandse medialandschap verandert zienderogen. Met deze wijzigingen houdt SKO uiteraard zoveel mogelijk rekening bij het meten van het kijkgedrag. SKO zorgt voor het vestigen en bestendigen van maatschappelijk en marktbreed vertrouwen in het enige nationale kijkonderzoek waarin het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking wordt gemeten.

Marktbrede organisatie

SKO is een Joint Industry Committee (JIC), een organisatievorm waarin alle marktpartijen vertegenwoordigd zijn. De partners van SKO zijn: Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Screenforce (TV-marketingcentrum), Platform Media Adviesbureaus (PMA) en Bond van Adverteerders (BVA).

Omdat alle marktpartijen meedenken en meebeslissen over het kijkonderzoek voelt men zich collectief verantwoordelijk voor de kwaliteit. Door de krachten te bundelen is onder verantwoordelijkheid van SKO een algemeen aanvaarde, statistische 'gouden standaard' ontstaan. Op basis van deze standaard is een nauwkeurige, valide, betrouwbare en relevante vaststelling van het kijkgedrag mogelijk.

Screenforce

Screenforce is het Nederlandse TV-marketingcentrum. Screenforce vertegenwoordigt de belangrijkste TV-broadcasters. In samenwerking met deze participanten geeft Screenforce invulling aan haar doelstelling om adverteerders en bureaus te informeren en inspireren over TV en andere premium videoplatforms als reclamemedium.

NPO

De NPO (Nederlandse Publieke Omroep) is de organisatie die op grond van de Mediawet de samenwerking en coördinatie bevordert tussen de landelijke omroepen. De publieke omroep bestaat, naast de NPO uit (aspirant)omroepen, bij wet ingestelde programmaorganisaties (NOS, NTR), educatieve omroepen, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag.


BVA

Als belangenbehartiger van het adverterend bedrijfsleven in Nederland, bundelt BVA (bond van adverteerders) kennis en kracht van alle adverteerders. BVA werd opgericht in 1919 en biedt transparantie in de relatie tussen bureaus, adverteerders, exploitanten en overheid op het gebied van commerciële communicatie.

 

PMA

De brancheorganisatie Platform Media Adviesbureaus is de vertegenwoordiger van de Nederlandse media-adviesbureaus.


© 2023 Stichting KijkOnderzoek