Samenwerkende organisaties

De organisaties voor het Nederlandse Radio-, Print-, Televisie- en Internetbereiksonderzoek (NLO, NOM, SKO en VINEX) hebben van 2011 tot en met 2017 samengewerkt in het MSS (Media Standaard Survey) onderzoek.

Het MSS onderzoek is de bron voor informatie over mediabezit en -gedrag in Nederland. Tevens levert het adressen van potentiële panelleden voor het kijkonderzoek op. De MSS is door Kantar TNS uitgevoerd. De samenwerking tussen de vier organisaties voor mediabereiksonderzoek is (internationaal) uniek.

De MSS is het derde Nederlandse voorbeeld van een samenwerkingsproject tussen de organisaties. Eerder werkten STIR (nu VINEX) en NOM samen in de fusie van bereikdata en was er een samenwerking tussen SKO en STIR in het onderzoek naar online televisiekijken (WEB-TV). Ook gebruiken alle mediabereiksonderzoeken in Nederland dezelfde lifestyle-indeling, ontwikkeld door NPO.

171214 NLO logo zonder tekst

Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) is per 1 januari 2012 actief en verantwoordelijk voor het onderzoek naar het radioluistergedrag van de Nederlandse bevolking en de rapportering daarvan. Het NLO zorgt tevens voor aanpassingen en innovaties in de methode van het luisteronderzoek. Het radiobereikonderzoek wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de exploitanten (RAB), de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), de mediabureaus (PMA) en de adverteerders (BVA). Gezamenlijk vormen zij een Joint Industry Committee (JIC) en zijn zij opdrachtgever van het luisteronderzoek.

NOM

NOM staat voor Nationaal Onderzoek Multimedia. De stichting is in 2001 opgericht vanuit een breed draagvlak van marktpartijen, aanbieders en afnemers van reclameruimte in gedrukte media (Joint Industry Commitee). NOM kent vier participanten die namens hun achterban richting geven en meewerken aan het beleid en de onderzoeken van NOM: NDP Nieuwsmedia (NDP), Magazine Media Associatie (MMA), Platform Media-Adviesbureaus (PMA) en Bond van Adverteerders (BVA). Alle marktpartijen denken en beslissen mee over de activiteiten van NOM. Men voelt zich daarom ook collectief verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle databronnen die door NOM worden gepubliceerd.

VINEX

VINEX is voortgekomen uit De Stichting Internetreclame (STIR). In 2009 is STIR opgegaan in een Joint Industry Committee (JIC), waarin naast de exploitanten ook de adverteerders en mediabureaus zitting hebben in het bestuur. De adverteerders zijn via de BVA vertegenwoordigd, de mediabureaus via PMA en de exploitanten hebben zich verenigd in VINEX. Vanaf 1 juni 2013 is JIC niet meer operationeel en is VINEX zelfstandig verder gegaan.

NOBO

Eind 2016 is VINEX een organisatie van 20 toonaangevende Nederlandse online publishers. Gebaseerd op een gezamenlijk met SKO beheerd panel is in november 2016 het Nederlands Online Bereiks Onderzoek (NOBO) gelanceerd. De onderzoeksopzet is uniek in de wereld en rapporteert zowel PC/laptop als tablet en mobiel. De rapportages omvatten zowel web als app.


© 2023 Stichting KijkOnderzoek