Privacy

Versie 1.5, 1 juli 2019
Over dit Privacy Statement

Stichting KijkOnderzoek (SKO) bestudeert en analyseert het kijkgedrag van mensen. Daarbij worden persoonsgegevens verwerkt. SKO maakt bij haar werkzaamheden gebruik van derde partijen. Deze derde partijen kwalificeren soms ook als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe en waarom SKO persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en welke derde partijen daarbij betrokken zijn.

Hoe lees je dit Privacy Statement?

In de inhoudsopgave vind je de vragen en onderwerpen die in dit Privacy Statement worden beantwoord.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die jou direct of indirect identificeren. 'Direct' betekent bijvoorbeeld een naam. 'Indirect' betekent in combinatie met andere informatie. Denk aan gegevens over gezinssamenstelling of een IP adres.

Wat is “verwerken van persoonsgegevens”?

Hieronder valt alles wat wij kunnen doen met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, vernietigen, opslaan of inzien.

Over welke persoonsgegevens gaat dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens van:

  • bezoekers van de website kijkonderzoek.nl ;
  • deelnemers aan het TV Panel ;
  • kijkers van tv, video en commercials via de website en applicaties van aanbieders van video content en video-advertising, en gebruikers van online lineair streaming.
Hoe maken we wijzigingen in dit Privacy Statement bekend?

SKO kan wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Als de wijzigingen voor jou van wezenlijk belang zijn, zullen we je daarover informeren. Op de website van SKO is altijd een actuele versie van het Privacy Statement te vinden (met versienummer en datum).

Bezoekers website Kijkonderzoek.nl en gebruikers app

De website www.kijkonderzoek.nl en de app (SKO Kijkcijfer-App) maken gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die onze website of app op uw apparatuur achterlaat. Wij gebruiken alleen analytische cookies. Met deze cookies kunnen we met behulp van de software van derde partijen, zoals Google Analytics, bijvoorbeeld meten hoeveel bezoekers er op de website komen en wat het meest bekeken wordt op een app. De verzamelde statistische informatie wordt door ons gebruikt om de inhoud van de website en app optimaal af te kunnen stemmen op de behoeftes van de bezoekers en gebruikers.

Bezoekers van de website en gebruikers van de app kunnen het gebruik van cookies weigeren via de instellingen van hun browser of toestel. Heb je vragen of klachten over cookies, neem dan contact op met SKO via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om (kijkcijfer)aanvragen via de website in behandeling te kunnen nemen, verwerkt SKO de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Deze aanvragen en daarmee de persoonsgegevens worden binnen 6 maanden verwijderd. Indien je een aanvraag hebt ingediend en je wilt de genoemde gegevens eerder laten verwijderen dan kun je hiervoor een verzoek indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

TV Panel
a. Wat is het TV Panel?

Met het TV Panel wordt gemeten wie op welk moment naar welke televisiezender op een TV-scherm kijkt. Deze metingen worden onder verantwoordelijkheid en in opdracht van SKO door GfK als verwerker uitgevoerd. Gebruik wordt gemaakt van een voor Nederland representatief TV Panel. Van de personen in het TV Panel wordt het kijkgedrag gemeten met meetapparatuur, zodat daaruit kijkcijfers kunnen worden berekend. GfK heeft het contact met de panelleden en houdt de panelsamenstelling en kwaliteit van de gegevens in de gaten. Hiervoor heeft GfK toegang tot alle gegevens van deelnemende huishoudens en de individuele panelleden daarbinnen. Binnen SKO hebben medewerkers geen toegang tot de verzamelde persoonsgegevens. Alleen huishoudens die toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen deelnemen aan het TV Panel.

Meer informatie over de manier waarop GfK met persoonsgegevens omgaat is te vinden in het Privacy Statement van GfK.

b. Wie kan ik benaderen met vragen of klachten over het TV Panel?

Met vragen of klachten over het TV Panel kan contact worden opgenomen met GfK, afdeling Panelmanagement: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 088-4351000. Als een panellid vindt dat zijn of haar rechten zijn geschonden, kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

c. Welke rechten heb ik en waar kan ik deze uitoefenen?

Een panellid kan bij GfK inzage en kopie vragen in en van de persoonsgegevens die worden verzameld. Ook kan een panellid bij GfK rectificatie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens vragen, als daar aanleiding toe is. Ook kan een panellid verzoeken om persoonsgegevens die aan GfK zijn verstrekt, aan hem of aan een derde over te dragen. Ook kan een panellid op ieder moment zijn toestemming voor de gegevensverwerking intrekken, waarmee ook deelname aan het TV Panel wordt beëindigd. Om deze rechten uit te oefenen moet contact worden opgenomen met de Functionaris van de Gegevensbescherming van GfK via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

d. Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt?
Verwerking van persoonsgegevens voor deelname aan het TV Panel

Huishoudens worden door GfK geselecteerd voor deelname aan het TV Panel. Dit gebeurt doorgaans via een brief of de telefoon. Als een huishouden wil deelnemen, installeert GfK meetapparatuur en wordt een interview afgenomen over het huishouden en bij elk gezinslid. In dit stadium worden persoonsgegevens verwerkt, zoals adres en telefoonnummer, informatie over de omvang en samenstelling van het huishouden, leeftijd, geslacht, de aanwezigheid van audiovisuele middelen, lidmaatschap van een publieke omroeporganisatie, kijkgedrag en kijkvoorkeuren, interesses (politiek, kunst, sport, cultuur), geboorteland, stemgedrag en levensbeschouwing, opleiding en/of beroep. Deze gegevens zijn van belang voor het analyseren van de gegevens die worden gemeten. We vragen regelmatig deze gegevens waar nodig te actualiseren.

Verwerking van persoonsgegevens voor het onderhouden van contact met panelleden, doen van betalingen en deelnemen aan de verloting

Persoonsgegevens van panelleden kunnen worden verwerkt om contact te onderhouden. Contact kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het melden van de aanschaf van nieuwe apparatuur of bij technische vragen of voor het toesturen van de Panelkrant of cadeautjes. Ook worden persoonsgegevens van panelleden verwerkt voor het betalen van de overeengekomen vergoeding of het deelnemen aan de verloting die eens per kwartaal plaatsvindt. In dit verband worden hoofdzakelijk contactgegevens verwerkt (zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) en bankgegevens (naam en rekeningnummer).

Verwerking van persoonsgegevens voor het meten van kijkgedrag

De geïnstalleerde meetapparatuur meet het kijkgedrag van alle personen in het huishouden. De meetapparatuur legt de kijkactiviteit vast voor onder meer televisies, video en DVD recorders, HD recorders, set-top boxes en mediacentres in het huishouden. Vastgelegd wordt onder meer door wie, hoe laat, hoe vaak, hoe lang en met welke apparaat, waarnaar is gekeken. De gegevens worden door GfK op dagelijkse basis opgeslagen.

Verwerking van persoonsgegevens voor het controleren van betrouwbaarheid van gegevens

Op dagelijkse basis wordt gecontroleerd of de gegevens die zijn verzameld door de meetapparatuur betrouwbaar zijn. Zo wordt door GfK bekeken of technische problemen van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de gegevens. Ook kan bijvoorbeeld worden bekeken wat moet worden gedaan met onvolledige data (bijvoorbeeld de televisie stond aan, maar er is geen panellid geregistreerd). Hiervoor kunnen de registreerde gegevens over het kijkgedrag worden bekeken, aangepast of verwijderd.

Verwerking van gegevens voor het rapporteren van kijkcijfers (geen persoonsgegevens)

Het gemeten kijkgedrag wordt omgezet naar een beperkte set van gegevens die niet meer te herleiden zijn tot personen of huishoudens. Deze gegevens zijn slechts gekoppeld aan een respondentnummer of aan achtergrondinformatie en worden beschikbaar gemaakt voor klanten van SKO. Onder deze gegevens zijn het (uitgesteld) kijkgedrag en de achtergrondgegevens van personen of huishoudens zoals jaarlijks verzameld en geactualiseerd. Deze gegevens worden door gecertificeerde kijkcijfersoftware gecombineerd met uitzendgegevens van The Nielsen Company om kijkcijfers te berekenen en op geaggregeerd niveau beschikbaar gemaakt aan klanten van SKO.

e. Hoe lang worden persoonsgegevens in het kader van het TV Panel bewaard?

De persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het TV Panel worden gedurende het panellidmaatschap bewaard. Bij beëindiging van het panellidmaatschap worden alle persoonsgegevens door de betrokken partijen binnen 12 maanden vernietigd.

Census data
a. Wat zijn census data?

SKO verzamelt census data met betrekking tot online lineair streaming en online televisie en video via de websites en applicaties van aanbieders van online video content, waaronder Nederlandse Publieke Omroep, RTL Nederland, Talpa Media Solutions en FOX Networks Group. Census data zijn totaaltellingen van de frequentie dat de video inhoud is benaderd door een kijker en het aantal minuten dat naar de video is gekeken. In dit verband worden IP gerelateerde cookies en identifiers for advertising (IDFA’s) die verbonden zijn aan apparatuur van gebruikers verwerkt.

Voor de verzameling van census data over online kijkgedrag, werkt SKO met aanbieders van videocontent en video-advertising als medeverantwoordelijke voor de verwerking en verschillende meetbureaus als verwerker (op dit moment Adobe en Conviva) voor SKO.

De aanbieders van videocontent en video-advertising en de verschillende meetbureaus hebben uitsluitend toegang tot de kijkgegevens die zij zelf in het kader van de afspraken met SKO verzamelen. De gegevens die deze partijen verzamelen zijn niet te herleiden tot een identificeerbaar persoon, maar slechts gekoppeld aan een respondentnummer.

De verzamelde gegevens worden verstrekt aan GfK voor data verwerking, combinatie en koppeling. Het Privacy Statement van GfK is hier te vinden.

De verzamelde persoonsgegevens worden door geen van de betrokken partijen gebruikt voor tracking of advertising. Binnen SKO hebben medewerkers geen toegang tot de verzamelde persoonsgegevens.

b. Wie kan ik benaderen met vragen of klachten over de verwerking van census data?

Met vragen of klachten over de verwerking van census data kan contact worden opgenomen met SKO via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met de aanbieders van videocontent en video-advertising via hun website. Als een kijker vindt dat zijn of haar rechten zijn geschonden, kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

c. Welke rechten heb ik en waar kan ik deze uitoefenen?

Een kijker kan inzage en kopie vragen in en van de persoonsgegevens die worden verzameld door de aanbieders van videocontent en video-advertising. Voor verdere uitleg kan contact worden opgenomen met SKO via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. SKO zorgt ervoor dat het verzoek tijdig wordt beantwoord en raadpleegt daarvoor, waar nodig, betrokken partijen. Eventuele persoonsgegevens die in een verzoek zijn opgenomen worden strikt gescheiden gehouden van kijkcijferinformatie die bij SKO beschikbaar is en slechts verwerkt ter beantwoording van het verzoek.

d. Hoe lang worden persoonsgegevens in het kader van census data bewaard?

Persoonsgegevens die verwerkt worden door SKO worden in het kader van census data maximaal zes maanden bewaard en daarna vernietigd door SKO. De bewaartermijn van census data die gehanteerd wordt door meetbureaus in het kader van de afspraken die zij hebben met de aanbieders van videocontent en video-advertising, kan hiervan afwijken. In alle gevallen geldt dat de census data na de bewaartermijn vernietigd worden door de betrokken partijen.

e. Verstrekken we persoonsgegevens aan partijen buiten de EER?

Ja. Conviva is een Amerikaans bedrijf. De gegevens die voor Conviva toegankelijk zijn, worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Voor deze doorgifte zijn passende waarborgen aanwezig, deze zijn hier te vinden.


Contactgegevens SKO

Stichting KijkOnderzoek (SKO)
Burgemeester Stramanweg 108-S (MediaClub / 4e verdieping)
1101 AA Amsterdam
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
+31(0)20-6414333 


© 2020 Stichting KijkOnderzoek All rights reserved