Privacy Linear Streaming

Versie 1, 16 mei 2018

 

Over dit Privacy Statement

Stichting KijkOnderzoek (SKO) bestudeert en analyseert het kijkgedrag van mensen. Daarbij worden persoonsgegevens verwerkt. SKO maakt bij haar werkzaamheden gebruik van derde partijen. Deze derde partijen kwalificeren soms ook als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe en waarom SKO persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en welke derde partijen daarbij betrokken zijn.  Klik op één van de links voor meer informatie.

 

Hoe lees je dit Privacy Statement?

In de inhoudsopgave vind je de vragen en onderwerpen die in dit Privacy Statement worden beantwoord.

 

Inhoudsopgave


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die jou direct of indirect identificeren. 'Direct' betekent bijvoorbeeld een naam. 'Indirect' betekent in combinatie met andere informatie. Denk aan gegevens over gezinssamenstelling of een IP adres.

 

Wat is “verwerken van persoonsgegevens”?

Hieronder valt alles wat wij kunnen doen met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, vernietigen, opslaan of inzien.


Over welke persoonsgegevens gaat dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens van:


- bezoekers van de website www.kijkonderzoek.nl;

- deelnemers aan het TV Panel;

- deelnemers aan het MediaPanel;
- kijkers van tv, video en commercials via de website en applicaties van aanbieders van video content en video-advertising, en gebruikers van online lineair streaming.

 

Hoe maken we wijzigingen in dit Privacy Statement bekend?

SKO kan wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Als de wijzigingen voor jou van wezenlijk belang zijn, zullen we je daarover informeren. Op de website van SKO is altijd een actuele versie van het Privacy Statement te vinden (met versienummer en datum).

 

Contactgegevens SKO

Stichting KijkOnderzoek (SKO)

Hogehilweg 10 (Mediahuis / eerste verdieping)

1101 CC Amsterdam Zuidoost

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

020-6414333

 

Bezoekers website Kijkonderzoek.nl en gebruikers app

De website www.kijkonderzoek.nl en de app (SKO Kijkcijfer-App) maken gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die onze website of app op uw apparatuur achterlaat. Wij gebruiken alleen analytische cookies. Met deze cookies kunnen we met behulp van de software van derde partijen, zoals Google Analytics, bijvoorbeeld meten hoeveel bezoekers er op de website komen en wat het meest bekeken wordt op een app. De verzamelde statistische informatie wordt door ons gebruikt om de inhoud van de website en app optimaal af te kunnen stemmen op de behoeftes van de bezoekers en gebruikers.

 

Bezoekers van de website en gebruikers van de app kunnen het gebruik van cookies weigeren via de instellingen van hun browser of toestel.

 

Heb je vragen of klachten over cookies, neem dan contact op met SKO via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

TV Panel

a. Wat is het TV Panel?

Met het TV Panel wordt gemeten wie op welk moment naar welke televisiezender op een TV-scherm kijkt. Deze metingen worden onder verantwoordelijkheid en in opdracht van SKO door GfK als verwerker uitgevoerd. Gebruik wordt gemaakt van een voor Nederland representatief TV Panel. Van de personen in het TV Panel wordt het kijkgedrag gemeten met meetapparatuur, zodat daaruit kijkcijfers kunnen worden berekend. GfK heeft het contact met de panelleden en houdt de panelsamenstelling en kwaliteit van de gegevens in de gaten. Hiervoor heeft GfK toegang tot alle gegevens van deelnemende huishoudens en de individuele panelleden daarbinnen. Binnen SKO hebben medewerkers geen toegang tot de verzamelde persoonsgegevens. Alleen huishoudens die toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen deelnemen aan het TV Panel.

 

Meer informatie over de manier waarop GfK met persoonsgegevens omgaat is te vinden in het Privacy Statement van GfK.

 

b. Wie kan ik benaderen met vragen of klachten over het TV Panel?

Met vragen of klachten over het TV Panel kan contact worden opgenomen met GfK, afdeling Panelmanagement: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 088-4351000. Als een panellid vindt dat zijn of haar rechten zijn geschonden, kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

c. Welke rechten heb ik en waar kan ik deze uitoefenen?

Een panellid kan bij GfK inzage en kopie vragen in en van de persoonsgegevens die worden verzameld. Ook kan een panellid bij GfK rectificatie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens vragen, als daar aanleiding toe is. Ook kan een panellid verzoeken om persoonsgegevens die aan GfK zijn verstrekt, aan hem of aan een derde over te dragen. Ook kan een panellid op ieder moment zijn toestemming voor de gegevensverwerking intrekken, waarmee ook deelname aan het TV Panel wordt beëindigd. Om deze rechten uit te oefenen moet contact worden opgenomen met de Functionaris van de Gegevensbescherming van GfK via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

d. Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt?

 

- Verwerking van persoonsgegevens voor deelname aan het TV Panel

Huishoudens worden door GfK geselecteerd voor deelname aan het TV Panel. Dit gebeurt doorgaans via een brief of de telefoon. Als een huishouden wil deelnemen, installeert GfK meetapparatuur en wordt een interview afgenomen over het huishouden en bij elk gezinslid. In dit stadium worden persoonsgegevens verwerkt, zoals adres en telefoonnummer, informatie over de omvang en samenstelling van het huishouden, leeftijd, geslacht, de aanwezigheid van audiovisuele middelen, lidmaatschap van een publieke omroeporganisatie, kijkgedrag en kijkvoorkeuren, interesses (politiek, kunst, sport, cultuur), geboorteland, stemgedrag en levensbeschouwing, opleiding en/of beroep. Deze gegevens zijn van belang voor het analyseren van de gegevens die worden gemeten. We vragen regelmatig deze gegevens waar nodig te actualiseren.

 

- Verwerking van persoonsgegevens voor het onderhouden van contact met panelleden, doen van betalingen en deelnemen aan de verloting

Persoonsgegevens van panelleden kunnen worden verwerkt om contact te onderhouden. Contact kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het melden van de aanschaf van nieuwe apparatuur of bij technische vragen of voor het toesturen van de Panelkrant of cadeautjes. Ook worden persoonsgegevens van panelleden verwerkt voor het betalen van de overeengekomen vergoeding of het deelnemen aan de verloting die eens per kwartaal plaatsvindt. In dit verband worden hoofdzakelijk contactgegevens verwerkt (zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) en bankgegevens (naam en rekeningnummer).

 

- Verwerking van persoonsgegevens voor het meten van kijkgedrag

De geïnstalleerde meetapparatuur meet het kijkgedrag van alle personen in het huishouden. De meetapparatuur legt de kijkactiviteit vast voor onder meer televisies, video en DVD recorders, HD recorders, set-top boxes en mediacentres in het huishouden. Vastgelegd wordt onder meer door wie, hoe laat, hoe vaak, hoe lang en met welke apparaat, waarnaar is gekeken. De gegevens worden door GfK op dagelijkse basis opgeslagen.

 

- Verwerking van persoonsgegevens voor het controleren van betrouwbaarheid van gegevens

Op dagelijkse basis wordt gecontroleerd of de gegevens die zijn verzameld door de meetapparatuur betrouwbaar zijn. Zo wordt door GfK bekeken of technische problemen van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de gegevens. Ook kan bijvoorbeeld worden bekeken wat moet worden gedaan met onvolledige data (bijvoorbeeld de televisie stond aan, maar er is geen panellid geregistreerd). Hiervoor kunnen de registreerde gegevens over het kijkgedrag worden bekeken, aangepast of verwijderd.

 

- Verwerking van gegevens voor het rapporteren van kijkcijfers (geen persoonsgegevens)

Het gemeten kijkgedrag wordt omgezet naar een beperkte set van gegevens die niet meer te herleiden zijn tot personen of huishoudens. Deze gegevens zijn slechts gekoppeld aan een respondentnummer of aan achtergrondinformatie en worden beschikbaar gemaakt voor klanten van SKO. Onder deze gegevens zijn het (uitgesteld) kijkgedrag en de achtergrondgegevens van personen of huishoudens zoals jaarlijks verzameld en geactualiseerd. Deze gegevens worden door gecertificeerde kijkcijfersoftware gecombineerd met uitzendgegevens van The Nielsen Company om kijkcijfers te berekenen en op geaggregeerd niveau beschikbaar gemaakt aan klanten van SKO.

 

e. Hoe lang worden persoonsgegevens in het kader van het TV Panel bewaard?

De persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het TV Panel worden zes maanden na verzameling vernietigd door de betrokken partijen.

 

MediaPanel

a. Wat is het MediaPanel?

Met het MediaPanel wordt online kijkgedrag in Nederland gemeten. Het kijkgedrag heeft betrekking op alle soorten video’s, TV en filmpjes die panelleden online via alle apparaten die toegang hebben tot het internet, zoals computers, tablets en smartphones, kijken. Of een panellid nu online een uitzending streamt die op dat moment op TV is, uitzending gemist kijkt, een YouTube video of een commercial. Alleen (personen in) huishoudens die toestemming geven voor het verwerken van hun persoonsgegevens kunnen deel nemen aan het MediaPanel. Deze metingen worden door Kantar uitgevoerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een voor Nederland representatief MediaPanel. SKO en Kantar zijn beide verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Binnen SKO hebben medewerkers geen toegang tot de door Kantar verzamelde persoonsgegevens.

 

Meer informatie over de manier waarop Kantar met persoonsgegevens om gaat is te vinden in het Privacy Statement van Kantar. Dit kan worden opgevraagd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

b. Wie kan ik benaderen met vragen of klachten over het MediaPanel?

Met vragen of klachten over het MediaPanel kan contact worden opgenomen met Kantar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Als een panellid vindt dat zijn of haar rechten zijn geschonden, kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

c. Welke rechten heb ik en waar kan ik deze uitoefenen?

Een panellid kan bij Kantar inzage en kopie vragen in en van de persoonsgegevens die worden verzameld. Ook kan een panellid bij Kantar rectificatie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens vragen, als daar aanleiding toe is. Ook kan een panellid verzoeken om de persoonsgegevens die aan Kantar zijn verstrekt, aan hem of aan een derde over te dragen. Ook kan een panellid op ieder moment zijn toestemming voor de gegevensverwerking intrekken, waarmee ook deelname aan het MediaPanel wordt beëindigd. Om deze rechten uit te oefenen moet contact worden opgenomen met de Functionaris van de Gegevensbescherming van Kantar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

d. Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt?

 

- Verwerking van persoonsgegevens voor deelname aan het MediaPanel

Uit de Kantar NIPObase worden op basis van relevante criteria personen en huishoudens geselecteerd en per e-mail geïnformeerd over het MediaPanel. Panelleden die aan het MediaPanel willen deelnemen, moeten een vragenlijst invullen. Panelleden wordt verzocht al hun apparaten en de daarbij behorende unieke identifiers te registreren. In dit stadium worden persoonsgegevens verwerkt, zoals adres en telefoonnummer, de omvang en samenstelling van het huishouden, online gedrag en online voorkeuren, interesses (politiek, kunst, sport, cultuur), opleiding en/of beroep en informatie over geregistreerde apparaten en de daarbij behorende unieke identifiers (device ID’s, cookies en tags), waarmee Kantar de online interactie van de panelleden kan meten. Kantar vraagt panelleden regelmatig deze gegevens waar nodig te actualiseren door middel van vragenlijsten en een online portal en app.

 

- Verwerking van persoonsgegevens voor het onderhouden van contact met panelleden, doen van betalingen en deelnemen aan de verloting
Persoonsgegevens kunnen door Kantar worden verwerkt om contact met panelleden te onderhouden. Contact kan bijvoorbeeld nodig zijn bij aanschaf van nieuwe apparatuur of bij technische vragen. Contact kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het incidenteel toesturen van cadeautjes. Ook worden persoonsgegevens van panelleden verwerkt voor het betalen van de overeengekomen vergoeding. In dit verband worden hoofdzakelijk contactgegevens verwerkt zoals naam, telefoonnummer, postadres, e-mailadres.

 

- Verwerking van persoonsgegevens voor het meten van online kijkgedrag
De derde partijen die SKO gebruikt voor het meten van census data, zie paragraaf Census data, leveren bij Kantar de census data aan die zij hebben geregistreerd voor de unieke identifiers van de leden uit het MediaPanel. Aan de hand van de combinatie van de census data met de gegevens van het MediaPanel kan Kantar vaststellen door wie, hoe laat, hoe vaak, hoe lang en met welke apparaat, waarnaar is gekeken.

Voor websites, apps en mediaplayers die tagging niet toestaan of niet op een andere manier met SKO samenwerken, wordt de Wakoopa Tracker gebruikt. Als een panellid de Wakoopa Tracker geïnstalleerd heeft, meet die tracker de websites die worden bezocht, de items die bekeken zijn en hoe lang, de zoektermen en applicaties die worden gebruikt. Om te zorgen dat Kantar alleen het online kijkgedrag in kaart brengt, en niet online gedrag in het algemeen, ontvangt Kantar van Wakoopa alleen de gegevens die ze nodig heeft voor het meten van online kijkgedrag. Hiertoe verstrekt Kantar een whitelist aan Wakoopa waardoor alleen het online kijkgedrag wordt doorgegeven aan Kantar. In het kader van het MediaPanel maakt ze hiermee rapportages van gemeten gedrag op websites, URL’s en apps waar video-content wordt aangeboden. Die rapportage gaat naar Kantar TNS, die de gegevens met metingen uit andere bronnen combineert. Wakoopa verwerkt de met haar tracker verzamelde gegevens versleuteld via Amazon Web Services.

 

- Verwerking van persoonsgegevens voor het controleren van betrouwbaarheid van gegevens
Op dagelijkse basis wordt gecontroleerd of de gegevens die worden gebruikt voor het meten van online kijkgedrag betrouwbaar zijn. Daarvoor wordt bijvoorbeeld gekeken of geregistreerde apparaten en stuurprogramma’s of apps nog in gebruik zijn en of panelleden de geregistreerde apparaten nog gebruiken. Ook kunnen notificaties en reminders aan panelleden worden verstuurd om de betrouwbaarheid van gegevens te controleren of om gegevens te actualiseren. Hiervoor worden onder meer gegevens verwerkt over het gebruik van apparaten en stuurprogramma’s of apps.

 

- Verwerking van gegevens voor het rapporteren van online kijkcijfers (geen persoonsgegevens)
Het gemeten online kijkgedrag wordt door Kantar omgezet naar een beperkte set van gegevens die niet meer te herleiden zijn tot personen of huishoudens. Deze gegevens zijn slechts gekoppeld aan een respondentnummer en achtergrondinformatie en worden beschikbaar gemaakt voor klanten van SKO. Aan de hand van deze gegevens worden online kijkcijfers opgesteld en andere week- en maandoverzichten en jaarrapportages. Deze gegevens worden door gecertificeerde kijkcijfersoftware gecombineerd met gegevens van The Nielsen Company en GfK om kijkcijfers te berekenen en eveneens op geaggregeerd niveau beschikbaar gemaakt aan klanten van SKO.

 

- Verwerking van gegevens voor het integreren met offline kijkgedrag in gefuseerde kijkcijfers (geen persoonsgegevens)
Het samenbrengen van informatie over online kijkgedrag en het kijkgedrag via televisie levert relevante informatie op. Hiermee kan het totaalbereik van programma´s en video commercials worden berekend en is het mogelijk is om in te zien wat “online” en “offline” toevoegen aan bereik. Hiervoor worden geen persoonsgegevens gebruikt, maar slechts gegevens die niet meer te herleiden zijn tot personen of huishoudens en slechts zijn gekoppeld aan een respondent nummer en achtergrondinformatie.

 

e. Hoe lang worden persoonsgegevens in het kader van het MediaPanel bewaard?

De persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het MediaPanel worden zes maanden na verzameling vernietigd door alle betrokken partijen.

 

 

Census data

a. Wat zijn census data?

SKO verzamelt census data met betrekking tot online lineair streaming, online commercials en online televisie en video via de websites en applicaties van aanbieders van online video content en video advertising, waaronder Ster, RTL, Talpa, BrandDeli en FOX. Census data zijn totaaltellingen van de frequentie dat de video inhoud is benaderd door een kijker en het aantal minuten dat naar de video is gekeken. In dit verband worden IP gerelateerde cookies en identifiers for advertising (IDFA’s) die verbonden zijn aan apparatuur van gebruikers verwerkt.

 

Voor de verzameling van census data over online kijkgedrag, werkt SKO met aanbieders van videocontent en video-advertising als medeverantwoordelijke voor de verwerking en verschillende meetbureaus als verwerker (op dit moment Adobe, comScore, Conviva en Kantar Media Spring) voor SKO en de aanbieders van videocontent en video-advertising.

 

De aanbieders van videocontent en video-advertising en de verschillende meetbureaus hebben uitsluitend toegang tot de kijkgegevens die zij zelf in het kader van de afspraken met SKO verzamelen. De gegevens die deze partijen verzamelen zijn niet te herleiden tot een identificeerbaar persoon, maar slechts gekoppeld aan een respondentnummer.

 

De verzamelde gegevens worden verstrekt aan GfK en Kantar TNS voor data verwerking, combinatie en koppeling. Het Privacy Statement van GfK is hier te vinden. Het Privacy Statement van Kantar TNS is op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

De verzamelde persoonsgegevens worden door geen van de betrokken partijen gebruikt voor tracking of advertising. Binnen SKO hebben medewerkers geen toegang tot de verzamelde persoonsgegevens.

 

b. Wie kan ik benaderen met vragen of klachten over de verwerking van census data?

Met vragen of klachten over de verwerking van census data kan contact worden opgenomen met SKO via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met de aanbieders van videocontent en video-advertising via hun website. Als een kijker vindt dat zijn of haar rechten zijn geschonden, kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

c. Welke rechten heb ik en waar kan ik deze uitoefenen?

Een kijker kan inzage en kopie vragen in en van de persoonsgegevens die worden verzameld door de aanbieders van videocontent en video-advertising. Om verdere uitleg kan contact worden opgenomen met SKO via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. SKO zorgt ervoor dat het verzoek tijdig wordt beantwoord en raadpleegt daarvoor, waar nodig, betrokken partijen. Eventuele persoonsgegevens die in een verzoek zijn opgenomen worden strikt gescheiden gehouden van kijkcijferinformatie die bij SKO beschikbaar is en slechts verwerkt ter beantwoording van het verzoek.

 

d. Hoe lang worden persoonsgegevens in het kader van census data bewaard?

Persoonsgegevens worden in het kader van census data maximaal zes maanden bewaard en daarna vernietigd door de betrokken partijen.

 

e. Verstrekken we persoonsgegevens aan partijen buiten de EER?

Ja. comScore is een Amerikaans bedrijf. De gegevens die voor comScore toegankelijk zijn, worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Voor deze doorgifte zijn passende waarborgen aanwezig in de vorm van Privacy Shield certificering van comScore. Deze kan je hier bekijken.

Start Linear streaming Privacy Linear Streaming