Privacy Online TV & Video

De strategie van SKO is erop gericht om alle videocontent en video-advertising in Nederland meetbaar te maken. Daarom heeft SKO een groot aantal projecten opgezet die bij elkaar tot gecombineerde online en offline kijkcijfers hebben geleid. Medio 2014 werden hiertoe contracten getekend met Kantar Media Audiences /TNS en werd ook het contract voor het kijkonderzoek met GfK opengebroken en verlengd tot eind 2018.

 

In 2015 werden er aanvullende contractuele afspraken gemaakt met comScore alsook met de aanbieders van videocontent en video-advertising, om ervoor te zorgen dat de verzameling van ‘het kijkgedrag’ (wat vertaald wordt in een kijkcijfer) gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regels neergelegd in artikel 11.7a Telecommunicatie (de zogenoemde cookieregels) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze contractuele afspraken zijn de verantwoordelijken voor wat betreft de naleving van de wetgeving door SKO, comScore alsook de aanbieders van videocontent en video-advertising duidelijk bepaald. Ten slotte, heeft SKO de verwerking van het kijkgedrag ook gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Start Online TV & Video Privacy Online TV & Video