Samenwerking

De organisaties voor het Nederlandse Radio-, Print-, Televisie- en Internetbereiksonderzoek (NLO, NOM, SKO en VINEX) zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de Media Standaard Survey (MSS).

 

Het MSS onderzoek is in 2011 van start gegaan en is de bron voor censusinformatie over mediabezit en gedrag in Nederland. Tevens levert het adressen van potentiële panelleden voor het kijkonderzoek op. De MSS wordt door Kantar TNS uitgevoerd. De samenwerking tussen de vier  mediabereikonderzoeken is (internationaal) uniek.

 

De MSS is het vierde Nederlandse voorbeeld van een samenwerkingsproject. Eerder werkten SKO en RAB samen in het testen van draagbare meters, werkten STIR (nu VINEX) en NOM samen in de fusie van bereikdata en werkten SKO en STIR samen in het onderzoek naar online televisiekijken (WEB-TV). Ook gebruiken alle Mediabereik onderzoeken in Nederland dezelfde lifestyle-indeling, ontwikkeld door NPO.

 

 

NLO
www.nationaalluisteronderzoek.nl

171214 NLO logo zonder tekstStichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) is per 1 januari 2012 actief en verantwoordelijk voor het onderzoek naar het radioluistergedrag van de Nederlandse bevolking en de rapportering daarvan. Het NLO zorgt tevens voor aanpassingen en innovaties in de methode van het luisteronderzoek. Het radiobereikonderzoek wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de exploitanten (RAB), de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), de mediabureaus (PMA) en de adverteerders (BVA). Gezamenlijk vormen zij een Joint Industry Committee (JIC) en zijn zij opdrachtgever van het luisteronderzoek.

 

 

RAB
www.rab.fm

RABRAB, Radio Advies Bureau, is het kenniscentrum voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met radio als reclamemedium. Ook is RAB de opdrachtgever van het radio-onderzoek. Het eind 2006 opgerichte RAB is zenderonafhankelijk, omdat het optreedt als vertegenwoordiger van alle landelijke en regionale, publieke en commerciële radiostations. Met deze bundeling van krachten wil RAB de ontwikkeling van het vakgebied van radio stimuleren.

 

 

NOM

www.nommedia.nl

171214 NOM logo zonder tekst png NOM staat voor Nationaal Onderzoek Multimedia. De stichting is in 2001 opgericht vanuit een breed draagvlak van marktpartijen, aanbieders en afnemers van reclameruimte in gedrukte media (Joint Industry Commitee). NOM kent vier participanten, die elk namens hun achterban richting geven en meewerken aan het beleid en de onderzoeken van NOM: NDP Nieuwsmedia (NDP), Magazine Media Associatie (MMA), Platform Media-Adviesbureaus (PMA) en Bond van Adverteerders (BVA). Alle marktpartijen denken en beslissen mee over de activiteiten van NOM; men voelt zich daarom ook collectief verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle databronnen die door NOM worden gepubliceerd.

 

 

VINEX

www.vinex.nl

171214 VINEX logo zonder tekst VINEX is voortgekomen uit De Stichting Internetreclame (STIR).  In 2009 is STIR opgegaan in een Joint Industry Committee (JIC), waarin naast de exploitanten ook de adverteerders en mediabureaus zitting hebben in het bestuur. De adverteerders zijn via de BVA vertegenwoordigd, de mediabureaus via PMA en de exploitanten hebben zich verenigd in VINEX. Vanaf 1 juni 2013 is JIC niet meer operationeel en is VINEX zelfstandig verder gegaan.

 

NOBO

Eind 2016 is VINEX een organisatie van 20 toonaangevende Nederlandse online publishers. Gebaseerd op een gezamenlijk met SKO beheerd panel is in november 2016 het Nederlands Online Bereiks Onderzoek (NOBO) gelanceerd. De onderzoeksopzet is uniek in de wereld en rapporteert zowel PC/laptop als tablet en mobiel. De rapportages omvatten zowel web als app.

Start Over SKO Samenwerkende organisaties