Vacatures en stages

 

Vacature: Directeur Stichting KijkOnderzoek
36-40 uur

 

SKO is op zoek naar een nieuwe directeur die de dagelijkse leiding heeft over en verantwoordelijk is voor de operatie van SKO.

 

Gewenst kennisniveau:

 •  Uitstekende kennis van media-, bereik- en kijkonderzoek, zowel via de tv, online als via andere kanalen.
 •  Kennis van het Nederlandse broadcast-, video- en medialandschap en de partijen daarbinnen.
 •  Kennis van en ervaring met de opzet en uitvoering van grootschalig (continu) media(bereik)onderzoek.
 •  Kennis van complexe onderzoeksprojecten met bijvoorbeeld data fusie, kalibratie en modelling is een must.
 •  Kennis en gevoel voor de commerciële belangen van zowel aanbieders als afnemers van reclamezendtijd.
 •  Kennis en inzicht in de technologische, sociale en economische ontwikkelingen in het media- en onderzoek landschap.

 

Gewenste eigenschappen:

 • In staat zijn om partijen samen te brengen en houden.
 • Managen van tegengestelde belangen inkoop- en verkoopmarkt.
 • In staat zijn om de wetenschappelijke validiteit, betrouwbaarheid en integriteit van het kijkonderzoek te waarborgen en daar waar relevant uit te bouwen voor het meten en rapporteren van nieuwe vormen van videoconsumptie.
 • In staat zijn aanbestedingen/ tenderprocessen met betrekking tot het onderzoek te begeleiden.
 • In staat zijn om het belang van kijkonderzoek naar buiten toe uit te dragen.
 • Ervaring hebben met het aansturen van een team van professionals (momenteel zes medewerkers, waaronder twee senior onderzoekers, een data-analist en een informatie-manager).

 

Taken en verantwoordelijkheden directeur SKO

 

Algemeen

Integraal (proces)manager voor korte en lange termijn zaken. De directeur dient een onafhankelijke positie in te nemen in het krachtenveld van zenders en exploitanten, adverteerders en mediabureaus. Hij/zij is in staan om een complexe data en onderzoeksopzet te managen richting deze achterban en om het belang van kijkonderzoek naar buiten toe uit te dragen. De directeur is verantwoordelijk voor het geleiden van calamiteiten, die kunnen leiden tot niet tijdige, incomplete of foutieve datalevering (afbreukrisico in de reguliere business).
De directeur is eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van een bestuur en technische commissies, en combineert daarnaast de volgende functies: controle, serviceverlening en voorlichting.

 

Aansturing en begeleiding van de onderzoeksbureaus

 • Onderhouden van contacten met uitvoerende onderzoeksbureaus; tijdige, complete en goede reguliere datalevering, voortgang, kwaliteit en controle van het kijkonderzoek, nakomen contractuele afspraken, financiën
 • Audit op de uitvoering van onderzoeken die door of in opdracht van SKO worden uitgevoerd
 • Evaluatie van de onderzoeksbureaus

 

Bestuur

 • Organiseren, voorbereiden, begeleiden van bestuursvergaderingen
 • Opstellen agenda
 • Schrijven van bestuur stukken (adviseren bestuur)
 • Uitvoering geven aan bestuursbesluiten

 

Technische en sub technische commissies

 • Voorbereiden, begeleiden en/of voorzitten van TC (en sub TC) vergaderingen
 • Inhoudelijk verantwoordelijk voor de methodologie van het onderzoek en de (wijze van) behandeling van onderwerpen
 • Uitvoering geven aan TC (en sub TC) besluiten

 

SKO-organisatie

 • Verantwoordelijk voor de afhandeling van financiële en personele zaken van het bureau
 • Leidinggeven aan de medewerkers van de SKO-organisatie
 • Controle op en beheer van het budget van SKO
 • Autoriseren van betalingen
 • Opstellen van de begroting
 • Management van calamiteiten (niet tijdige, incomplete of foutieve data)


Kennisontwikkeling en innovatie

 • Volgen en delen van ontwikkelingen in de video-, televisie-, online video-, advertentie- en mediamarkt
 • Signaleren en delen van methodologische en technische ontwikkelingen op het gebied van kijk- (en ander media-) onderzoek
 • Onderhouden van contacten met de achterban
 • Onderhouden van contacten met externe partijen (software, distributeurs, etc.)
 • Onderhouden van een internationaal netwerk van mediaonderzoek partners, onderzoekbureaus, dataproviders, buitenlandse JIC’s, etc.

 

Controle

 • Softwaregoedkeuring van in de markt gebruikte software; controle op verwerking van de ruwe data
 • Controle op het gebruik en de rapportage van (online) kijkcijfers door marktpartijen
 • Overige afspraken gemaakt in de contracten tussen SKO en partners

 

PR en informatie

 • Voorlichting, promotie en woordvoering SKO
 • Ontwikkelen, coördineren en toezicht houden op de SKO-website
 • Organiseren van gebruikersbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten bij de achterbannen
 • Verantwoordelijk voor de helpdesk
 • Schrijven en presenteren van papers voor (inter)nationale congressen e.d.
 • Verzorgen van media toelichting op (reguliere) (maand)persberichten en jaaroverzichten

 

Exploitatie

 • Ter beschikking stellen van data aan ‘derden’ op ad hoc en continue basis
 • Verantwoordelijk voor de tariefkaart
 • Verantwoordelijk voor de voorwaarden van datalevering aan ‘derden’ en licenties

 

Strategie SKO 2013-2017

In 2013 heeft SKO haar strategie voor de periode 2013-2017 vastgesteld. Die strategie is het gevolg van de veranderingen in kijkgedrag door de groeiende penetratie van online devices. Steeds meer Nederlanders beschikken over een laptop, tablet of smartphone en gebruiken die voor het bekijken van audiovisuele content. Content die niet alleen bestaat uit tv-programma's of delen van tv-programma's. Ook videostreams die geen betrekking hebben op tv-content worden in toenemende mate bekeken. Voor SKO vormde dat de aanleiding om het domein van het tv-toestel uit te breiden naar alle video-content op alle soorten devices. Het meten van kijkgedrag met betrekking tot online content en online commercials stelt SKO in staat om de kijkcijfers uit te breiden en zo uitspraken te doen over het totale kijkgedrag, online en offline.

 

Sollicitatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met: Frans Kok, interim directeur SKO, 020-641 4333 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mocht je willen solliciteren, stuur dan jouw sollicitatie voorzien van motivatie en cv voor 25 maart 2017 naar Marlou Nelen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je kunt de brief richten aan Inge Brakman, voorzitter van SKO.

 

Amsterdam, 1 maart 2017

Start Over SKO Vacatures en stages